Teamcoaching

 

Kent je het gevoel van onmacht wanneer een team, ondanks alle inspanningen, het niet lukt om te presteren zoals bedoeld. Iemand zei ooit:,, Het lijkt wel of alle energie hier wordt weggezogen”.

Dit is misschien het moment om je te realiseren dat er meer aan de hand is, iets wat  te maken heeft met de “gezondheid” van het team. Wellicht spelen er teamdynamieken die effectief presteren in de weg staan.

Edusyn kijkt graag met je, maar vooral met het team, naar mogelijkheden om als team (en als individu in het team) meer in balans te komen waardoor energie kan worden aangewend om team/ organisatiedoelen te verwezenlijkingen. Hierbij is de fase van volwassenheid van het team de insteek.

Speciaal voor zorginstellingen is een module ontwikkeld om meer rendement te halen uit metingen van kwaliteitsnormen zodat verbeteringen ook daadwerkelijk beklijven op de werkvloer. Hierbij wordt eerst een analyse gemaakt van de uitkomsten van de metingen. Samen met het team wordt gekeken wat aan de resultaten ten grondslag ligt. De uitkomsten hiervan leiden tot een verbetertraject (wederom is samenspraak met het team) waarbij de volwassenheid van het team richtinggevend is. Doelstelling van het traject is om het team meer eigenaar van de resultaten te maken en van het bijbehorende verbetertraject, waardoor een verbetercyclus tot de dagelijkse gang van zaken van een team gaat behoren.

Dit traject kan door Edusyn rechtstreeks met een team worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen teamcoaches/ leidinggevenden worden getraind om deze verbetertrajecten vorm te geven.

 

 

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.