Filosofie

Veel organisaties werken met een kwaliteitssysteem. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van een kwaliteitssysteem kan leiden tot een betere prestatie. Tegelijkertijd is er de wereld achter het (kwaliteits)systeem. Wat medewerker x doet op het moment van contact met klant y wordt bepaald door de situatie van beide en hoe ze die betekenis geven. De medewerker die werkt vanuit verbinding met de klant maar ook in verbinding met zijn eigen (beroepsmatige) waarden zal “instinctief”‘ vaak het goede doen. Die medewerker werkt echter niet alleen maar in een team. Wil het team als team werken dan zullen de teamleden op één lijn moeten zitten.  Het gaat dan niet meer alleen over de inhoud van het werk maar misschien nog wel meer over de wijze waarop wordt samen gewerkt. Vragen die dan gesteld kunnen worden zijn: Hoe goed kennen jullie elkaar?  of  Hoe veilig voel je je in het team?

En de interessante vraag is dan, hoe de organisatie waar ze werkzaam ze zijn ze hierin “gidst”? Is er een duidelijke visie op zorg? Is deze vertaald in organisatiedoelstellingen waarin ik me als medewerker kan herkennen? Hoe faciliteert de organisatie dat we als team op één lijn zitten? Wat voor vaardigheden en kennis hebben we als medewerker nodig om dit te kunnen? En wat is dan het gedrag dat we met elkaar willen laten zien? Maar ook; hoe worden we als team gefaciliteerd om de verschillende fasen van teamontwikkeling te doorlopen zodat we uiteindelijk als team optimaal kunnen samenwerken.

Uitgangspunt van Edusyn is de overtuiging dat organisaties (en daarin de individuen en de teams)  oprecht streven naar (kwalitatieve) groei en verbetering. Soms stagneert dit proces en is ondersteuning gewenst.

De aard van de ondersteuning is afhankelijk van de oorzaak of oorzaken van de stagnatie en kan zich afspelen op het niveau van de visie/missie, op het niveau van waarden en overtuigingen, op het niveau van bekwaamheden en op het niveau van de omgeving of een combinatie hiervan.

Bovenstaande is ontleend aan de logische niveaus van leren van Gregory Bateson en Robert Dilts.

xx

xx

  • Een hoger niveau organiseert de informatie op onderliggende niveaus.
  • Verandering op een lager niveau kan verandering op een hoger niveau bewerkstelligen.
  • Verandering op een hoger niveau zal verandering op alle lagere niveaus bewerkstelligen.
  • De oplossing van een probleem ligt bijna nooit op het niveau waar het probleem wordt geconstateerd, bijna altijd op een ander (hoger) niveau

Wanneer je vaardigheden en je gedrag (in de omgeving die je kiest) congruent zijn met wat je op de hoogste niveaus nastreeft, komt je waar je wezen wilt!

In een organisatie of een individueel persoon zijn vaak “automatismen” actief die maken dat bepaald (ongewenst) gedrag steeds opnieuw zichtbaar wordt. Mede gebaseerd op het Enneagram kunnen deze automatismes (zowel individueel als op teamniveau) bewust gemaakt worden en daarmee beïnvloedbaar.

Samen met jullie wordt eerst geanalyseerd wat de oorzaak is van de stagnatie waarna we bepalen welke ondersteuning de eigen kracht versterkt en daardoor het mogelijk maakt om dichter te komen bij de eigen bedoeling.

De site is ingedeeld (zie linkerzijde) op basis van het soort ondersteuning dat gewenst zou kunnen worden zowel vanuit het perspectief van een organisatie als vanuit individueel en team perspectief.

Reacties zijn uitgeschakeld.