Intervisie in de zorg

Intervisie staat, gestimuleerd door de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, volop in de belangstelling. Edusyn helpt graag met het implementeren van deze begeleidingsvorm!

imagesDXWE3MXG
Groepsintervisie  is een begeleidingsvorm die het teams mogelijk maakt om te leren van praktijksituaties  via het verkrijgen van inzicht in de wisselwerking tussen denken, voelen en doen. Op die manier maakt het continue verbeteren mogelijk.

Het bijzondere van intervisie is dat teamleden, zonder oordeel, systematisch, een praktijksituatie evalueren, waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Vaak is de kennis wel aanwezig, maar zijn er “hindernissen” die maken dat het gewenste gedrag niet tot uiting komt. Het met elkaar onderzoeken en oplossen hiervan versterkt de teamgeest en maakt dat medewerkers meer in hun kracht komen te staan.

Aan het einde van een intervisiebijeenkomst hebben de deelnemers:

  • de resultaten van de verbeteracties van de vorige intervisie geëvalueerd;
  • inzicht in de factoren die van invloed waren op de praktijksituatie van deze bijeenkomst;
  • de optimale keuze van handelen bepaald in soortgelijke situaties (dit tevens gelinkt aan het kwaliteitssysteem);
  • concrete acties benoemd voor de nabije toekomst.

Edusyn biedt de incompany training “super- en intervisie” aan. Deze training kan zowel rechtstreeks aan teams gegeven worden, als in een train-de-trainer variant.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.