Home

 ‘Als je doet wat je altijd hebt gedaan krijg je de resultaten die je altijd hebt gekregen’                                                                                               Albert Einstein

Hoe mooi is het om je (organisatie) doelen te bereiken? Op de toppen van je kunnen te genieten van de essentie van je (organisatie) bestaan. En hoe moeilijk is het vaak in de praktijk om gedrag te veranderen dat ons niet (meer) helpt.

Trainingsorganisatie Edusyn helpt zowel organisaties, teams als individuen om te komen tot organisatorische en persoonlijke groei.

Organisatiegroei  kan middels organisatietrajecten op (midden) managementniveau en rechtstreeks met de medewerkers in het primaire proces.

Persoonlijke groei wordt ondersteund middels individuele coachingstrajecten.

Daarnaast zijn er thematrainingen in groepsverband. Enneagram-  en communicatie-trainingen zijn hier voorbeelden van.

Door alle varianten heen loopt de rode draad van de fictieve situatie van ervaren werkdruk als voorbeeld. Dit wordt zowel vanuit organisatieperspectief als vanuit individueel perspectief benaderd.

 

 

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.